За Нас

img_7178

Нашите изделия са произведени от естествени български природни ресурси и като естествен продукт бетонът с течение на времето се развива и съзрява…

10

Здравина и елегантна визия – така можем да характеризираме нашите настилки…

thumb_1200_1200_fd8744_01_11251

Смесването на бетона е основният фактор за постигане на оптимално качество на крайния продукт и се определя от микроструктурата…

52861beff9dcb9a89ebdb31570740c6c

Зелената ефективност е свързана с измерването на специфични екологични, икономически и социални въздействия на всеки продукт вземайки се предвид…