Зелена ефективност

Зелената ефективност е свързана с измерването на специфични екологични, икономически и социални въздействия на всеки продукт вземайки се предвид фактори като производство, доставка, употреба и рециклиране.

  • Използваме почти изцяло регионални ресурси в производството. Превозваме 80% от инертните материали в радиус от 60км. и свеждаме до минимум емисиите на CO2
  • Продуктите от бетон са екологично чисти и всички наши изделия могат да бъдат рециклирани.
  • Не разходваме питейна вода за производствена дейност. Водата, която ползваме е от собствени кладенци.
  • Подстраница За нас4 10 години гарантирано качество
-4