fbpx

 

Клас по якост на натиск – отбелязва се с буквата „В“ и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в МРа . Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 95%. Например бетон клас В 20 – това означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона 95% от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа. Якостта на натиск на бетона се определя върху пробни тела – кубчета с ръб 150 mm, който отлежават при стандартни условия. По БДС 7268-83, различаваме следните класове бетон В5; B7.5; B10; B12.5; B15; B20; B25; В30; В35; В40; В45;В50; В55 и B60. Съгласно европейският стандарт (който е и български) БДС EN 206-1, класовете по якост на натиск на бетона се означава с „С“ и две числа след него – например С 20/25. Това означава, че минималната характеристична якост на бетона, определена върху пробни тела – цилиндри с диаметър на основата 150 mm и височина 300mm е 20 МРа, а минималната характеристична якост, определена върху кубчета с ръб 150 mm е 25 МРа.

Клас по БДС EN 206-1

Клас по БДС EN 206-1/NA

Допълнителен С 6/8

В 7,5

С 8/10

В 10

Допълнителен С 10/12

В 12,5

С 12/15

В 15

С 16/20

В 20

С 20/25

В 25

С 25/30

В 30

Допълнителен С 28/35

В 35

С30/37

Допълнителен С32/40

В40

С35/45

В45

С40/50

В50

С45/55

В55

С50/60

В60

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Обади ни се
Адрес