fbpx

Аналогично се определят класове по якост на опън. Отбелязва се със Bt – Bt0.5; Bt1.0; Bt1.5; Bt2.0; Bt2.5; Bt3.0; Bt3.5 и Bt4.0. Якостта на опън на бетона има важно значение при конструкции и елементи, при които не трябва да се допуска образуване на пукнатини – резервоари, тръбопроводи. Класът на бетона по якост на опън при огъване означаваме с Bf, по БДС EN 206-1/NA:2008 имаме класове от Bf 1.5 до Bf 6.0. Якостта на опън при огъване на бетона е от значение при съоръжения от типа пътни настилки и самолетни писти.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Обади ни се
Адрес