fbpx

„Рубикон бетон“ работи за повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, чрез предоставяне на висококачествени продукти и услуги на оптимални цени.

Компанията следва ясно дефинирана фирмена стратегия, определяща нейните основни цели и приоритети, която е съобразена с променящите се нужди на пазара. За нас е важно непрекъснато да подновяваме нашите производствени мощности, да разработваме и внедряваме нови собствени производствени технологии, да повишаваме производствения капацитет, както и системно да повишаваме компетентността на кадрите ни. Основните цели, които си поставя Рубикон бетон са:

  • да повишава устойчивостта на бизнеса чрез инвестиции в иновативни производствени мощности
  • да разширява оптимално пазарния си дял и да осигурява ефективна работа на компанията.
  • да защитава интересите на клиентите си;
  •  да действаме почтено и да изпълняваме обещанията си;
  • да постигаме най-високи резултати във всичко, което правим;
  • да се съревноваваме честно с конкурентите;
  • да помогнем на нашите служители да достигнат пълния си потенциал;
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search

Обади ни се
Адрес