fbpx

Всички рецепти, с които работим са одобрени от „ОТС“ ЕООД. Разработването им е в пълно съответствие с изискванията за клас по якост на натиск, консистенция, максимално зърно на едрия добавъчен материал, вид на цимента и добавките въз основа на лабораторни проби, съобразно българските и европейските стандарти.. Освен пълната от строителни разтвори, можем да изготвим рецепти по желание на клиента (предписан бетон). За подобряване качествата на бетонната смес могат да се използват пластификатори, противозамръзващи и други химични добавки. Въведеното софтуерно управление на производствения процес гарантира дозирането на химичните добавки, което е от изключителна важност при разработване на специални рецепти, съобразени с изискванията на клиентите по отношение на водоплътност, мразоустойчивост и др.

Качеството на продукцията се гарантира от:

  1. Сертификат за съответствие за бетони
  2. Система за производствен контрол /съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти/
  3. Ежедневния контрол на произвежданите бетони, бетонни изделия и разтвори в лаборатория
  4. Контрол на качеството на входящите материали, чрез сертификати от доставчиците и взимане на проби от материалите.
  5. Бетоновия възел се управлява от софтуерна самокорегираща се система, която контролира целия процес на качествено производство на различните класове бетони.

На основание сертификатите за съответствие и протоколите от текущ контрол фирмата издава на всички свои клиенти Декларации за съответствие за съответния продукт.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Обади ни се
Адрес