fbpx

О Б Я В A

      до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.)

 

 

„РУБИКОН БЕТОН“ ЕООД

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

 

„Завод за производство на бетонови изделия”, в ПИ 70528.47.648, гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив ”

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в  РИОСВ –Пловдив ,                                       

Адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122

Телефон: 032638078

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Обади ни се
Адрес